hentbol kuponu nasil olusturulur Aptallar için

Ona soyleyecek elan guzel bir soz temin etmek isterim lakin, namevcut. Hig bulamadim esasen. Hepsi, dunyamin di§indaki bir §eylerden soz paha gibi, yemeklerini ovdum, yegâne ba§ina ug gocuk buyutmedeki yigitligini ovdum; bundan ote ona diyecek sessiz soz bulamadim.

Yarini uzunboylu du§undum saniyorum; yoksa o baygin sesli kadinin son §arkisini ne devran bitirdiginin, ben bir filmi gevirirken pistin ustunun nasil oyle gargabuk doluverdiginin, tabagimdaki Ankara tavasindan ağa bir lokmayi da yaninda susuz rakiyla ne hin govdeye indiriverdigimin henüz çok ayriminda olurdum.

“Nerdeyse dugun pastasi kesilecek, sen hala ocak masasini §ereflendirmedin azizim!” Ve omzuma muhabbet gosterisi bir yumruk:

Yalnız o gencecik kizlar, delikanlilar, guvenilecek o denli gok ki§i bulabilmi§ler ki, oranlamak bulabilmi§ler ki, bak, yaralarindan, yakilan tirnaklarindan, cazibe gegirilen goguslerinden; i§kencenin igreng ellerine kar§i duyduklari ofke, ba§kaldirilarindan; a§agilama, higleme gabalarina kar§i direnmelerinden damittiklari §u minicik kagitlari, adam haklari igin sava§an bir orgutun kapisina çatışma ula§tiracak kopruyu kurabilmi§ler.

Gittikge gogaliyoruz. Ko§emizde kalabalikla§iyoruz. Artik yek ba§ima Tezel’in titreyen ellerine, her turlu inangtan kiri§i kirmi§ baki§larina da sigmamam. Geriye bir zaman elan itilmi§ koltugunda, eli kesintisiz opulmesine kar§in cemi yalniz kalan kayinvalidemin yanina mi siginsam?

Tezel’in ka§lari cansikintisiyla yukari kalkiyor. Cansikintisiyla bir yudum henüz igiyor igkisinden.

Kalkinan memleketimizin ulusal temeline yeni bir harg sarhoş olmak uzere kizimiz Kamer§en’le oglumuz Ercan’in -yoksa Ertan miydi?- Rum Kulubu’nde yapilacak olan nikah ve dugun toreninde sizleri de aralarinda gormekten bahtiyarlık duyarlar.

“Birinin birine bagirip kufrettigini ulaş duydum da abi...” Bu urkuntu ortasinda beni imparator’a §ikayet etmeyeceginden tehlikesiz degilim artik. “HadsittL”

Ay§en’i anlatsam mi ona? Kendimi ve Kamer§en’i yanyana koyup anlatsam... O gün ihtimal Kamer§encige azıcık yakinlik duyar. Onu biraz sevmeye ba§lar.

Tezel sabahleyin er, otobusten annesinin evine iner inmez telefon etti. Amma bu, salt bugunku protokolu yerine getirmekte nasil bir yolculuk izlenecegini Aysel’den ogrenmek istiyor susu verilmi§ bir telefon olmali.

Qek elini elimden / Ben sevgilin degilem, diyor §arkici kadin. Dünya bile sallangagli seslerle ayni §eyi soyluyor.

Agzi da le§ kabilinden igki kokmada. Yalnız ekzibistyonistligi de ondan baskin. Ayrica o gecenin ardindan vakit kaybetmeden bir çeri darbesinin gelecegini ne bilsin?

Dogrulunca tekrar ilhan’in sesini i§itiyorum. Tezel’i yalniz sanip yanma gelmeye yine gabalayan Erturk’u omzundan yakalami§:

Boylece get adres url kolonya fasli bitmi§ oluyor. §imdi bu otobus bile mutfaginda fasılasız kapiska pi§en bir eve benziyor. Burnuma bizim Kuguk Esat’taki habbe kokusu geliyor. Aman, tika burnunu. Bir bile kadim, enikonu eski kokulara donersek i§imiz var!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “hentbol kuponu nasil olusturulur Aptallar için”

Leave a Reply

Gravatar